Dây chuyền thiết bị đăng kiểm xe du lịch, xe tải nhẹ